ورق فوم

لیست قیمت ورق فوم

دانسیته

قیمت فی متر مکعب (تومان)

7

موجود نیست

8

تماس بگیرید

9

تماس بگیرید

10

تماس بگیرید

12

تماس بگیرید

15

تماس بگیرید

20

تماس بگیرید

30

تماس بگیرید

هرگونه برش قابل تولید است...


تمام تمام قیمت ها تا تاریخ 97/02/15 معتبر می باشد
قیمت های فوق تحویل پروژه فقط در شیراز می باشد